استودیو
اسکایس

طراحی، ساخت و فروش انواع مبلمان برای محیط های خانگی، کاری و تجاری

در سال 1397 با تشکیل گروهی حرفه‌ای و متخصص در حوزه‌ی معماری، دکوراسیون داخلی استودیو اسکایس شکل گرفت. این گروه پروژه‌های متعددی در سراسر ایران در بخش طراحی معماری و ساخت انجام داده است که بخشی از آنها در زیر لیست شده اند:

+ شرکت در مسابقات متعدد معماری داخلی و خارجی
+ طراحی و اجرای پروژه های معماری اعم از مسکونی، تجاری و اداری
+ طراحی و همکاری با شرکت های مشاوره معماری و تولید کننده مصنوعات چوبی

استودیو اسکایس تلاش می‌کند تا با جدیدترین راه‌های طراحی و ساخت در حوزه معماری و دکوراسیون معماری در ایران فعالیت کند.